Πάρτε το μέλλον σας στα χέρια σας.|Tuesday, November 25, 2014
You are here: Home » ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΡΑ » ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ – 10.000 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ & ΟΑΕΔ – 10.000 νέες θέσεις εργασίας σε δήμους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ για ανέργους – 10.000 θέσεις εργασίας σε δήμους και περιφέρειες για  πεντάμηνη απασχόληση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για τις νέες θέσεις εργασίας στα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ, θα μπορούν να υποβάλλουν, από την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή στις 11 Οκτωβρίου, άνεργοι εκ των οποίων 10.000 θα επιλεγούν για κοινωφελή εργασία σε δήμους και περιφέρειες με συμβάσεις εργασίας πέντε (5) μηνών.

Η πρώτη Δημόσια Πρόσκληση για την προώθηση της απασχόλησης αφορά στο να δημιουργήσει 10.000 νέες θέσεις εργασίας στα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ,  ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, με προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες της χώρας με συμβάσεις εργασίας πέντε (5) μηνών.

Οι πίνακες που αφορούν την κατανομή των θέσεων στα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του  oaed.gr

Η υποβολή των αιτήσεων για τις 10.000 νέες θέσεις εργασίας με τα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ στους Δήμους από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του  ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης, ξεκινά στις 26-9-2013 και λήγει στις 11-10-2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

 

 Διαδικασία υποβολής για τα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ – ΟΑΕΔ

Η ηλεκτρονική υποβολή για την αίτηση εργασίας στα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

πατήστε εδώ για να υποβάλετε αίτηση

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω από τα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ  κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

  1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
  3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του  ΟΑΕΔ
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχουν:

α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

β) οι άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα και

γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.

Σύμφωνα με τους πίνακες μοριοδότησης που προκύπτουν από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη των 10.000 θέσεων απασχόλησης ανέργων για τα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ, πλεονέκτημα έχουν οι πολύτεκνοι  οι οποίοι είναι μακροχρόνια άνεργοι με σύζυγο μακροχρόνια άνεργο, με οικογενειακό εισόδημα τελευταίου οικονομικού έτους έως 12.000€, ηλικίας από 30-54. Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία μοριοδοτείται παραπάνω ο χρόνος ανεργίας, το ατομικό-οικογενειακό εισόδημα-ο άνεργος σύζυγος, η ηλικία 30-54 καθώς και τα ανήλικα τέκνα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τα νέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ και ΟΑΕΔ, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού), oaed.gr, όπου εκδόθηκε η Δημόσια Πρόσκληση.

Λεωφόρος Γαλατσίου 11146 Αθήνα


Related posts:

Leave a Response

%d bloggers like this:
var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-28355684-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); με το κείμενο με έντονη γραφή στο παρακάτω παράδειγμα: